БОРИС ГРІНЧЕНКО


У СТАТТЯХ І ПОВІДОМЛЕННЯХ

українських дослідників-грінченкознавців
 Богданець-Білоскаленко Н. Громадсько-просвітницька та культурна діяльність Бориса Грінченка
 Богород Анатолій. Культурологічне значення фольклористичної діяльності Б.Грінченка у світі сучасної етнологічної науки // Мрії, вистраждані життям. "До 145-ї річниці з дня народження Б.Д.Грінченка. Колективна монографія. – К., 2009. – Ч. 2.- С. 87-102.
 Борис Грінченко
 Бурштинська Христина. Світоч українського слова і духу (пам'яті Бориса Грінченка) / Виступ на пленарному засіданні XI Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2010", м. Львів, Національний університет "Львівська політехніка", 1 жовтня 2010 р.
 Бурштинська Христина. Світоч українського слова і духу (пам'яті Бориса Грінченка) / Виступ на пленарному засіданні XI Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2010", м. Львів, Національний університет "Львівська політехніка", 1 жовтня 2010 р.
 Веркалець Михайло. Б. Грінченко // Веркалець М. Ю. Кримський у колі своїх сучасників. - К., 1990. - С.26-38.
 Веркалець Михайло. Борис Грінченко.
 Веркалець Михайло. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка. - К.: Т-во "Знання", 1990. – 48 с. - (Сер.7. Педагогічна)
 Гайдаєнко Ірина. Б.Грінченко – учитель-словесник
 Голомб Лідія. Психологічні засади лірики Б.Грінченка
 Грінченко Борис Дмитрович
 Гуменна Віра. Деякі спостереження над поетикою Грінченка – прозаїка
 Добрянський А. Сонети Бориса Грінченка
 Дурдуківський Володимир. Педагогічна діяльність Б. Грінченка // Пр. наук. пед. коміс. при ВУАН. - К., 1929.
 Єненко Юрій. Апостоли слав'янської культури // Молодогвардієць. –1988. - 22 листоп. – С. 4.
 Ененко Юрій. В.Даль и Б.Гринченко – апостолы славянской культуры // Два крыла духовности (Материалы научной конф., посвященной творческому наследию В.Даля и Б.Д. Гринченко). – Луганск, 1993. – С. 3-5.
 Єненко Юрій. Від народного музею Б.Грінченка – до літературно-природного заповідника // Два крила духовності. – Луганськ, 1993. – С. 97.
 Єненко Юрій. Грінченко Борис Дмитрович [Електронний ресурс ] веб-сторінка Українського центру
 Єненко Юрій. Життя і творчість Б.Грінченка – ключ до розуміння сенсу нашого життя: Вступне слово // Проблеми творчої спадщини Бориса Грінченка: Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 130-річчю з дня народження Б. Д.Грінченка. – Луганськ, 1993. – С. 3.
 Єненко Юрій. На уклін до Б.Д. Грінченка // Прапор перемоги. – 1990. – 5 груд.
 Єненко Юрій. Над річкою Білою // Молодогвардієць. – 1986. – 23 серп.
 Єненко Юрій. Наші кревні: Грінченки й Алчевські на Луганщині / Ю. Єненко, З. Войтенко, М. Чернявський // Літературна Україна. – 1993. – 21 січ. – С. 5.
 Єненко Юрій. Олексіївці у Грінченка / Ю. Єненко, Л. Алексеєва // Демократична Україна. – 1992. – З листоп. – С. 4.
 Єненко Юрій. Про невідомий автограф, екологію духовності та інше / Молодогвардієць. – 1989. – 4 квіт.
 Єненко Юрій. У бронзі повернувся навіки // Прапор перемоги. – 1988 . –27 листоп.
 Єфремов Сергій. Борис Грінченко // Духовні криниці. - К., 1997. - Ч. 1. - С. 420-423.
 Єфремов Сергій. Літературно-критичні статті. - К.: Дніпро, 1993. - 351 с., портр. - (Сер. "Укр.літдумка")
 Жарких Микола. Викриття радянських фальсифікацій Лесі Українки
 Калениченко Ірина. Б.Д.Грінченко у Херсоні
 Макаренко С.
 Мовчун А. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя // Слово Просвіти. - 2013. - № 2.
 Неживий Олексій. Борис Грінченко: вартовий рідного слова: пед. спадщина та проблеми сучас. освіти. — Луганськ: Знання, 2007. — 188 c.
 Неживий Олексій. Література рідного краю: Підручник-хрестоматія / О. Неживий, Л. Нежива. – Луганськ, 2001. - C. 4-23 .
 Неживий Олексій. Спогади Марії Загірньої / О. Неживий, Л. Нежива // Слово і пісня Бориса Грінченка: Вісник Інституту грінченкознавства. Зошит 2. – Луганськ, 1995. — С. 44-51.
 Неживий Олексій. Текстологічна проблематика оповідання Григора Тютюнника "Деревій" // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2007. — № 14 (130): Філологічні науки. — С. 131—140.
 Неживий Олексій. Тоді Григір Тютюнник працював у видавництві "Веселка" // Бахмутський шлях. — 2008. — № 3/4. — С. 162—169 .
 Неживий Олексій. Учителі придінцевого краю. — Луганськ: Знання, 2002. - C. 48-51.
 Неживий Олексій. Час неминущий: літ.-крит. ст. та нариси. — Луганськ: Світлиця, 2007. — 88 с.
 Неживий О. Ідея національної школи в педагогічній спадщині Б. Грінченка
 Неживий О.
 Немченко Галина. Драматургія Б.Грінченка
 Немченко Іван. Постать Бориса Грінченка в художній і мемуарній літературі
 Параскевич Павло. Борис Грінченко у колі сучасників
 Пастух Богдан. Борис Грінченко - безкомпромісний лицар національної ідеї: Публ. есе. [ Текст ] / Б.В. Пастух - Луганськ: Книжковий світ, 1998.- 164с.
 Пастух Богдан. Борис Грінченко – безкомпромісний лицар національної української культури [Текст] / Б.Пастух // Трудовая слава (Лутугин. р-н). – 2003.– 6 груд.
 Пастух Богдан. З рідним народом назавжди [Текст] / Б.Пастух // Луганські вісті. –2000. – 8 берез. – С.4., фот.
 Пастух Богдан. Зустріч без прощання[Текст] /Б.В. Пастух // Юрій Єненко - талант людяності: Спогади сучасників. - Луганськ: Шлях, 1999.- С. 36-37.
 Пастух Богдан. Ім'я Грінченка бережіть [Текст] : Вірш / Б.В. Пастух // Трудовая слава (Лутугин. р-н). – 2003. – 6 дек. – С.4.
 Пастух Богдан. Іскра великої любові і болю [Текст]/ Б.Пастух / / Кам'яний Брід. – 1996. – №5. – С. 6., фот.
 Пастух Богдан. Їх голубина любов [Текст] / Б.Пастух // Кам'яний Брід. – 1993.– №12.– С.5., фот.
 Пастух Богдан. Їх голубина любов: [До 140-річчя з дня народження Б.Грінченка] [Текст] / Богдан Пастух // Слово просвіти. - 2003. - № 48. - С. 10.
 Пастух Богдан. Його коріння: Б.Грінченко – педагог [Текст] / Б. Пастух // Прапор перемоги. – 1988. – 10 лют.
 Пастух Богдан. Лише для домашнього вжитку? // Прапор перемоги. – 1989. – 21 жовт.
 Пастух Б. Письменник – громадянин: До 125-річчя з дня народження Б.Д. Грінченка
 Пастух Богдан. Чернявський // Прапор перемоги. – 1988. – 7 жовт.
 Пастух Богдан. Про поему "Хрест" // Кам'яний Брід – 1996. – № 1-2.
 Пастух Богдан. Про рідну мову // Луганські вісті. – 2000. – 22 трав. – С. 3.
 Пастух Богдан. Серце вловлює час: Традиції "Слова о полку Ігоревім" в українському епосі // Кам'яний Брід. – 1995. – №7. – С. 6.
 Пастух Богдан. Час його повернути: [Пам'яті Б.Д. Грінченка] / Б. Пастух, М. Чернявський // Робітнича газета. – 1990. – 17 січ.
 Пастух Богдпн Б. Шевченкове слово на Луганщині // Наша газета. – 1996. – 9 берез. – С.4.
 Пастух Богдан. Час його повернути: [Пам'яті Б.Д. Грінченка] / Б. Пастух, М. Чернявський // Робітнича газета. – 1990. – 17 січ.
 Пастух Богдан. Письменник – громадянин: До 125-річчя з дня народження Б.Д. Грінченка / Б. Пастух, М. Чернявський // Прапор перемоги. – 1988. – 7 жовт.
 Пентилюк Марія. Борис Грінченко – видатний лексикограф
 Пінчук Т. Г. Сковорода і Б. Грінченко - народні педагоги-просвітителі
 Погрібний Анатолій. Борис Грінченко // Грінченко Б. Твори: В 2 т. - К.: Наук. думка, 1990. - Т.1. - С.5-30.
 Погрібний Анатолій. Борис Грінченко: Нарис життя і творчості. - К.: Дніпро, 1988. – 268 с.
 Погрібний Анатолій. Борис Грінченко в літературному русі кінця XIX - початку XX ст.: Питання ідейно-естет.еволюції. - К.: Либідь, 1990. - 229 с.
 Погрібний Анатолій. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово. - 1994. - № 3. - С. 6-12.
 Погрібний Анатолій. Класики на новочасних випробах: Післяслово до двох ювілеїв [І.С.Нечуя-Левицького і Б.Д.Грінченка] // Літ.Україна. - 1999. - 14 січ. (№ 2). - С.3; 21 січ. (№ 3). - С.3.
 Погрібний Анатолій. "Клейнод душі моєї - добро мого народу...": Борис Грінченко в ювілейному осмисленні та Документах з його архіву // Наука і культура. Україна: Щорічник. - К.: Т-во "Знання", 1996. - Вип. 23. - С. 72-87.
 Погрібний Анатолій. У двобої з часом: Борис Грінченко - вчений, письменник, громадський діяч // Пам'ять століть. - 1999. - № 1. - С.39-60.
 Руденко Валентина. “І доки будемо так жить?”
 Світленко С. Український народолюбець Борис Грінченко на Катеринославщині // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки. - Дніпропетровськ: НГУ, 2004. - Вип. 1.
 Стецюк Уляна. Фольклорно-етнографічні інтереси Лесі Українки. - Володарськ-Волинський, 2009.
 Чернявський Микола. Кедр Лівану (спогади про Бориса Грінченка) // Бахмутський шлях. – 2009. – № 1-2. – С. 48-62.
 Чухонцева Наталія. Борис Грінченко як літературний критик
 
 Педагогічний доробок Бориса Грінченка
 Карпенко І.
 Покотило К.
 Сахно Л.
 Трофименко В.
 Цицалюк Н.
 Бадіна С.
 Мітасоа М.
 Мироненко В.
 Нестеренко Л.
 Правова Н.
 Шаркань В.
 Яременко Василь. Нива його духовності // Грінченко Б.Д. Зернятка: Вірші, поеми, оповід. - К., 1989. - С. 5-20.
 


російських дослідників-грінченкознавців

 Ененко Юрий. Три апостола славянской культуры: Программа // Четвертые Далевские чтения. – Ворошиловград.–1988.
 Скоркин Константин.
 

Яндекс.Метрика